Stránky

Pages

Pages

pátek 17. července 2020

Neexistuje druhá pitva George Floyda

Prohledal jsem internet a nemohu najít údajnou druhou pitvu - tzv. „nezávislou pitvu“, kterou si objednala „rodina George Floyda“. Neměl jsem problém s nalezením oficiální zprávy soudního lékaře, ale nenalezl jsem žádné informace o druhé pitvě. Ti z vás, kteří jsou přesvědčeni, že existuje, pošlete mi prosím odkaz (URL). Bude to důkaz, že umíte lépe vyhledávat informace na internetu, než já.

Na základě dostupných informací víme o „druhé pitvě“ jen na základě tvrzení CNN, což je banda lhářů, jejichž zprávy ostatní presstituti opakují. Takže to vypadá, že presstituti vytvořili neexistující „druhou pitvu“, stejně jako vytvořili aféru Russiagate a zprávu, že Rusko nabídlo odměny Tálibánu za zabíjení amerických vojáků v Afghánistánu, s čímž prezident Trump údajně odmítá cokoliv dělat. Jak může Trump udělat něco s něčím, co neexistuje? Zkuste si představit tak hloupé lidi, naprosté pitomce, kteří si myslí, že Rusko musí Tálibánu platit za to, aby zabíjeli americké vojáky, kteří se snaží okupovat Afghánistán. Vždyť Tálibán zabíjí americké okupační vojáky už dvě desítky let! Proč by najednou mělo Rusko vyplácet finanční odměny Tálibánu za zabíjení amerických vojáků? Jde pouze o promyšlenou propagandu proti Trumpovi.

Podobně se můžeme ptát, jak lze vyvrátit druhou pitvu, ve které se uvádí, že policista Chauvin zavraždil Floyda, když taková pitva neexistuje?

Co skutečně víme, je, že existuje dvakrát propuštěný bývalý soudní lékař, kterého nejprve vyhodila správa města New York, a poté okres Suffold County, jenž funguje jako „najatý pistolník“, vydávající za peníze buřičská prohlášení do médií na podporu občanských soudních sporů. Jmenuje se Michael Baden.

Baden neprováděl žádnou druhou pitvu. Prohlédl si video s policistou Chauvinem a vyjádřil svůj názor, že Chauvin zabil Floyda tím, že ho zadusil, znemožnil přívod kyslíku a průtok krve do mozku. V této řečnické práci mu pomáhal pravicový idiot Sean Hannity z Fox News.

Nikde v médiích není ani zmínka o existujících závažných zdravotních potížích Floyda, jeho drogové závislosti, ani množství fentanylu v krvi, které přesahovalo smrtelnou dávku. Zpráva soudního lékaře byla zcela ignorována presstitutními médii a veřejnými orgány, včetně státního zástupce, který obvinil policistu Chauvina.

Důsledkem předávkování fentanylem je neschopnost dýchat a srdeční infarkt. Vyhledejte si to sami. Odkaz jsem uvedl zde.

Povšimněte si zejména tohoto:

„Můžete se fentanylem předávkovat? Ano, člověk se může fentanylem předávkovat. K předávkování dochází tehdy, když droga vyvolá závažné nepříznivé účinky a život ohrožující symptomy. Když se lidé předávkují fentanylem, jejich dýchání se může zpomalit nebo zastavit. To může snížit množství kyslíku, který se dostává do mozku, a nastává stav, zvaný hypoxie. Hypoxie může vést k hlubokému bezvědomí a trvalému poškození mozku nebo dokonce k úmrtí.“

„Syntetické opiáty, včetně fentanylu, jsou dnes ve Spojených státech nejběžnější drogy, které mají při předávkování za následek smrt. V roce 2017 bylo 59,8% úmrtí, souvisejících s opiáty, způsobeno fentanylem, ve srovnání se 14,3% v roce 2010.“

„V roce 2017 bylo zaznamenáno odhadem 70 200 úmrtí na předávkování drogami, přičemž největší nárůst souvisel s fentanylem a podobnými drogami - více než 28 400 úmrtí na předávkování. Tato čísla jsou však pravděpodobně podhodnocena.“

Webové stránky léčebného centra Oxfordtreatment.com uvádějí smrtelnou dávku 2 miligramy.

Web Drugfreeworld.org uvádí smrtelnou dávku 3 miligramy.

Podle webové stránky harmreductionohio.org je 700 mikrogramů (méně než jeden miligram) nadměrná dávka, která může pravděpodobně způsobit smrt. Jeden miligram (1 000 mikrogramů) představuje riziko „téměř jisté smrti“. Dva miligramy způsobí nevyhnutelně smrt. Dávka 250 mikrogramů (čtvrtina jednoho miligramu) může zabít uživatele drog, který látku nesnáší dobře. „Tradiční lékařská moudrost říká, že 2 000 mikrogramů je „minimální smrtelná dávka“ - jinými slovy, je to nejmenší množství, které může být smrtelné. Tento odhad je však příliš vysoký. Dva tisíce mikrogramů (2 miligramy) čistého fentanylu, vstříknutého do žíly, by způsobily předávkování i těm největším uživatelům heroinu - zvláště pokud by byl fentanyl smíchán s jakoukoli jinou látkou, jako např. heroinem, alkoholem nebo Xanaxem.“

Jedná se o velmi malé množství. „Záchranáři, kteří mají co do činění s předávkováním, musí být velmi opatrní; jen dotyk nebo vdechnutí může být pro ně smrtelné.

Nepište mi, co si o tom myslíte. Nejde o to, co si myslíte. Tady jde o fakta. Pokud neznáte fakta, tak potom jednoduše nevíte. Nevědomost a zmanipulované emoce nejsou dobrý základ pro dosažení pravdy.

V médiích není ani zmínka o Floydových krevních testech, ukazujících velké množství fentanylu, nebo rozhovor, který vedl Hannity s „najatým pistolníkem“ Michaelem Badenem, jenž si zřejmě umanul, že se z něj a z Floydovy „rodiny“ stanou milionáři díky občanskému soudnímu řízení. Není pochyb, že Baden vděčí Hannitymu za to, že mu poskytl veřejné fórum pro jeho klienty.

Bez zmínky o tom, že Floyd požil smrtelnou dávku nebezpečného opiátu, o němž je známo, že zastavuje dýchání a způsobuje srdeční infarkt, najatý pistolník Michael Baden klidně konstatoval, že viníkem je policista Chavin.

To je to, co chtějí média slyšet. To je to, čemu se věnují politici. To je to, co ve své hlouposti předal Hannity levičákům jako zbraň.

Snažím se zde bránit pravdu. Neexistuje žádná druhá pitva, ale všichni jsou přesvědčeni, že ano. Jaký dosah může mít jeden odmítající hlas, když nezodpovědná média uctívají lež?

Proč bylo zapotřebí „druhé pitvy“? Podle CNN k tomu nebyl vůbec žádný důvod. Podle CNN oficiální zpráva soudního lékaře potvrdila, že v případě Floydovy smrti šlo o zabití policistou. Pokud tomu tak je, proč si „Floydova rodina“ musela najmout někoho, kdo řekne totéž?

Ale tohle je jen další lež ze strany CNN. V oficiální zprávě soudního lékaře není ani zmínka o zabití. Policii není přičítána žádná vina. Presstitutní média záměrně překroutila název zprávy soudního lékaře, aby naznačila, že policie měla na Floydově smrti alespoň malou roli.

Sami si můžete přečíst zprávu soudního lékaře.

Ve zprávě se uvádí: „Nebyla identifikována žádná život ohrožující zranění.“ Obsah zprávy soudního lékaře není nic jiného, než seznam prozkoumávaných faktorů. Americká presstitutní média zfalšovala význam použití slova „zadržení“ v názvu zprávy, a oznámila, že policejní zadržení přispělo k Floydově smrti.

Abych to shrnul: Michael Baden neprovedl žádnou pitvu. Poskytl velmi vypočítavou interpretaci videa, které jsme všichni viděli. CNN z toho udělalo „druhou pitvu“. Ostatní média převzala tuto zkreslenou a nesprávnou interpretaci videa a vydávala ji za pitvu, udělala z toho „fakt“, že byla provedena druhá pitva. Zpráva soudního lékaře se nezmiňuje o vraždě, ani takové slovo nepoužívá. Není tam ani žádná zmínka o tom, že by policejní zadržení, coby „možný faktor“, přispělo k Floydovu problému s dýcháním a smrtí. Ať už se zákrokem policie či bez něj, množství fentanylu bylo dostatečně velké na to, aby ho zabilo. Všimněte si, že se žádná média nezmiňují o smrtelné koncentraci fentanylu ve Floydově krvi. To, že Floyda zavraždila policie, je pro mnoho lidí velmi důležité, a právě tato citová reakce převažuje nad fakty. Média nás dohnala k úsudku na základě emocionální reakce na video bez jakéhokoli prozkoumání faktů.

Také zauvažujte nad tím, že „pokojné protesty“, k nimž došlo v mnoha městech, nevypukly spontánně. Na protestních místech byly předem připravené hromady cihel. „Pokojní demonstranti“ dorazili s batohy, plnými kusů betonu. Antifa, která byla okamžitě po ruce, začala s rabováním, pálením a násilím. Presstituti se snažili tyto skutečnosti zakrýt, ale web Black Agenda Report potvrdil, že „spontánní protesty“ byly naplánovány dopředu:

Protesty za George Floyda byly výsledkem několikaletého organizování

Na rozsahu a šíření protestů, které minulý měsíc otřásly celým národem, nebylo nic spontánního, uvedla zkušená aktivistka Monifa Bandeleová, členka Hnutí za životy černých (Movement for Black Lives), podílející se na tvorbě jejich politiky. „To opravdu vzešlo z neústupného, vzrušujícího a inspirujícího hromadného organizování, trvajícího šest let,“ řekla Bandeleová. Bezprecedentní úroveň účasti bílé populace byla výsledkem toho, že „nebílí aktivisté půl desetiletí říkali: Takhle to vypadá, takže následujte vedení černošských organizací.“

Američané jsou nejvíce naivní národ na světě. Uvěřili každé průhledné lži 21. století, počínaje událostí 9/11 až po finanční odměny, které Rusko údajně vyplácelo Tálibánu za zabíjení amerických vojáků. Pravda však pokaždé vyjde najevo. Jako například to, že řízená demolice způsobila zhroucení Světového obchodního centra č. 7. V Iráku nebyly žádné zbraně hromadného ničení. Saddám Husajn neměl žádné napojení na Al-Káidu. Írán neměl žádné nukleární zbraně. Asad nepoužil chemické zbraně. Rusko nenapadlo Ukrajinu. Přesto vědomí, že tohle všechno byly lži, a že byli oklamáni, neochrání Američany před tím, aby neuvěřili dalším lžím.

Lidé, kteří nejsou schopni pochopit, že je s nimi neustále manipulováno, nemají žádnou budoucnost.

Paul Craig Roberts

Žádné komentáře:

Okomentovat